Nulvervoer

Hiervan is sprake indien de respondent op de enquêtedag geen verplaatsingen heeft gemaakt.