Nomenclature générale des Activités économiques dans la Communauté Européenne (NACE)

De in de EU geldende classificatie van economische activiteiten.
Bij EU-verordening nr. 3037/90 van 9/10/1990 werden alle lidstaten verplicht om met ingang van 1993 hun nationale classificaties van economische activiteit in overeenstemming te brengen met NACE. Per 1 januari 2008 is versie NACE Rev. 2 van toepassing.

De door het CBS gehanteerde Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) is tot en met het niveau van de klassen (vier cijfers), op een aantal uitzonderingen na, gelijk aan de NACE Rev. 2. Op het niveau van de afdeling, aangegeven door twee cijfers, stemmen SBI 2008 en NACE Rev. 2 overeen met de ISIC Rev. 4, de door de Verenigde Naties aanbevolen classificatie van economische activiteiten.