Nafta

Lichte olie die voornamelijk in gebruik is als grondstof in de chemische industrie en in raffinaderijen.
Nafta heeft een kookpunt tussen 30 en 210 graden Celsius. Het aardolieproduct overige lichte olie is inbegrepen bij het aardolieproduct nafta.