Niet-gezinsarbeidskracht (landbouw)

In de Landbouwtellingen gehanteerde benaming voor een persoon die werkzaam is op een agrarisch bedrijf, waarbij geldt dat:
- het bedrijf een rechtspersoon (BV, NV, stichting, vereniging) is, of
- het bedrijf geen rechtspersoon is (maar bijv. een eenmanszaak, maatschap, VOF of CV) en de persoon geen 1e of 2e graads familie is van het bedrijfshoofd.