Niet-bekostigd onderwijs

Onderwijs dat niet bekostigd wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
Het Nederlands onderwijs wordt voor een groot deel bekostigd door het Ministerie van OCW. Het Ministerie van EL&I is verantwoordelijk voor de bekostiging van het groene onderwijs, dat wil zeggen het onderwijs dat zich richt op de arbeidsmarkt op het gebied van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Het niet-bekostigd onderwijs wordt betaald door de onderwijsvolgenden zelf of geheel of gedeeltelijk door de werkgever of uitkeringsinstantie.