Nationale besparingen

Het verschil tussen het beschikbare inkomen en de consumptieve bestedingen.
Het begrip besparingen wordt, zowel voor de totale economie (nationaal) als voor de afzonderlijke sectoren, geheel bepaald door de definities van de grootheden waaruit het is afgeleid. Brutobesparingen is inclusief afschrijvingen, nettobesparingen is exclusief afschrijvingen