Nijverheid

Samenvoeging van de SBI-secties B t/m F, daardoor omvattend:
- Winning van delfstoffen;
- Industrie;
- Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en water;
- Bouwnijverheid.