Nuluitkering

Uitkering die niet tot uitbetaling komt door korting op de uitkering, in verband met inkomsten uit arbeid, door sanctie of schorsing.
Als de op de uitkering toegepaste kortingen zo hoog oplopen dat het bedrag van de uitkering wordt overtroffen, is er sprake van een nuluitkering. Voorwaarde is dat het recht op de uitkering blijft bestaan.