Noordzee

Het water dat is gelegen aan de zeezijde van de kust van Zeeland, Holland en van de Waddeneilanden.
Het gaat hierbij alleen om dat deel van de Noordzee dat gemeentelijk ingedeeld is.