Nevenvoorziening echtscheidingsprocedure

Regeling tussen scheidende partners over voorzieningen zoals alimentatie, toewijzing echtelijke woning, gezag over minderjarige kinderen en omgang met deze kinderen.
Afspraken over dergelijke voorzieningen kunnen vooraf, buiten de rechter om, worden vastgelegd in een onderlinge overeenkomst (convenant). De rechter kan deze afspraken opnemen in zijn eindbeschikking.