Naamloze vennootschap (nv)

Rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarbij de aandelen vrij overdraagbaar zijn.
De overdraagbaarheid van aandelen kan worden beperkt en de aandelen kunnen aan toonder zijn of op naam staan.