Niet-natuurlijke dood

Overlijden van een persoon veroorzaakt door moord, doodslag, geweld, verkeersongeval, privéongeval, bedrijfsongeval of door zelfdoding.
Euthanasie wordt niet aangemerkt als niet-natuurlijke dood.