Nationale rekeningen

Het systeem van nationale rekeningen geeft een kwantitatieve beschrijving van het economisch proces in een land en de economische relaties met het buitenland. Als onderdelen van het economisch proces worden onderscheiden: productie, inkomensvorming, inkomensverdeling, bestedingen en financiering. De nationale rekeningen vormen een samenhangend en geïntegreerd geheel, waarin alle variabelen op een consistente wijze met elkaar samenhangen. De regels volgens welke de nationale rekeningen wereldwijd worden gemaakt zijn gebundeld in het System of National Accounts (SNA 2008). De op lidstaten van de Europese Unie toegepaste versie hiervan heet het Europees systeem van rekeningen (ESR 2010).
Om tot vergelijkbare statistieken te komen, moeten de nationale rekeningen zeer uiteenlopende bedrijfstakken en sectoren van de economie uniform behandelen. Hierdoor moeten er concepten worden gehanteerd die voor sommige bedrijfstakken gekunsteld aandoen. Zo is een kernbegrip als ‘productie’ voor een autofabriek vrij rechttoe rechtaan: het in de beschouwde periode opgeleverde wagenpark. Voor bijvoorbeeld een bank of een overheidsinstelling ligt dit wat lastiger en zijn er naar analogie concepten ontwikkeld om ook hier tot vergelijkbare cijfers over productie te kunnen komen; deze concepten wijken veelal af van wat bij bedrijven en instellingen zelf wordt gehanteerd.