Nederlander

Persoon met Nederlandse nationaliteit.
Inclusief personen die worden 'Behandeld als Nederlander'. Bijvoorbeeld Molukkers die, op grond van de Faciliteitenwet Molukkers, waarin wordt bepaald dat zij - als ze niet het Nederlanderschap bezitten (maar Indonesiër of staatloos zijn) - worden behandeld als Nederlander. Ze zijn dus geen vreemdelingen in de zin van de Vreemdelingenwet maar ook geen Nederlander in de zin van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Wel kunnen ze een Nederlands paspoort verkrijgen.