Niet Instellen en/of Staken van de behandelingen (NIS)

MBL-handelwijze waarbij rekening wordt gehouden met de waarschijnlijkheid of de zekerheid dat het levenseinde van de patiënt zal worden bespoedigd.