Netto toegevoegde waarde (landbouw)

De beloning van de ingezette arbeid en het gebruikte kapitaal op landbouwbedrijven. Oftewel de totale opbrengsten minus de directe kosten in het productieproces en de afschrijvingskosten van machines, werktuigen en gebouwen, alsmede kosten zoals onderhoud, werktuigen, brandstoffen en algemene kosten.