Nettowinst vóór belastingen van niet-financiële vennootschappen

De winst behaald door in Nederland gevestigde niet-financiële vennootschappen plus de (al dan niet uitgekeerde) winst van in het buitenland gevestigde onderdelen (groepsmaatschappijen en/of deelnemingen) van Nederlandse niet-financiële vennootschappen, vóór aftrek van belastingen.
De nettowinst vóór belastingen van niet-financiële vennootschappen is het De nettowinst vóór belastingen van niet-financiële vennootschappen is het winstbegrip zoals deze binnen het systeem van de nationale rekeningen wordt gehanteerd. Om bij dit winstbegrip uit te komen moeten er enkele posten bij de toegevoegde waarde worden opgeteld of ervan worden afgetrokken. Zo horen de lonen van werknemers en afschrijvingen bij de toegevoegde waarde, maar niet bij de winst. Andersom vormen posten als dividenden en rente geen onderdeel van de toegevoegde waarde, maar wél van de winst.