Niet-regelmatig werkzame arbeidskracht (landbouw)

In de Landbouwtellingen gehanteerde benaming voor een persoon die werkzaam is op een agrarisch bedrijf, op basis van een los contract voor bepaalde tijd, voor bepaald werk of gelegenheidswerk.