Niet-ingezetene

Persoon of bedrijf niet behorend tot de Nederlandse economie.