Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (NUTS)

De indeling die Eurostat voorschrijft voor de regionalisering van statistieken.
De indeling bevat voor Nederland de volgende niveaus:
NUTS 1 : landsdelen,
NUTS 2 : provincies,
NUTS 3 : COROP-gebieden.