Nederlandse Museum Vereniging (NMV)

Vereniging die de belangen behartigt van het museumveld en optreedt als spreekbuis van de Nederlandse musea. De vereniging is actief op het terrein van de deskundigheidsbevordering door het organiseren van scholingsactiviteiten, het instigeren van onderzoeken, het geven van informatie en advies en het verzorgen van publicaties. Daarnaast biedt zij marketingondersteuning aan musea en doet zij aan museumpromotie. Sinds 1 januari 2003 is de NMV uitgever van de museumkaart.