Nettomilieulasten

De som van de jaarlijkse netto kosten van eigen milieumaatregelen, vermeerderd met betaalde heffingen, subsidies en betalingen voor milieudiensten, verminderd met de ontvangen heffingen, subsidies en ontvangsten voor milieudiensten.
Milieulasten geven aan in welke mate een sector bijdraagt in de financiering van het milieubeheer.