Nodaal gebied

Gebied afgebakend voor de planning van spreidingspatronen van scholen voor voortgezet onderwijs.
Indeling in 80 nodale gebieden.