MBL-handelwijze

Medische beslissing rond het levenseinde.
Indien er sprake is van meerdere handelwijzen, dan wordt een sterfgeval getypeerd aan de hand van de meest ingrijpende handelwijze.