Marktprijs

De prijs die de afnemer betaalt voor het gekochte product.
Het begrip marktprijzen worden vooral gebruikt bij de waardering van de toegevoegde waarde en het binnenlands product.