Motorvoertuig

Gemotoriseerd voertuig voor het wegverkeer.
Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen), motorfietsen en voertuigen met een bromfietskenteken.
Op rails rijdende voertuigen en fietsen met trapondersteuning vallen hier niet onder.