Meldingsfrequentie ziekteverzuim rijksoverheid

Het aantal in de observatieperiode aangevangen verzuimgevallen bij de rijksoverheid gedeeld door het aantal personeelsleden. De lengte van de verslagperiode is van invloed op de hoogte van de meldingsfrequentie, waardoor de kwartaal- en jaarcijfers niet direct vergelijkbaar zijn.