Milieukosten

Alle jaarlijkse kosten van activiteiten die bescherming, herstel of verbetering van het milieu beogen.
Milieukosten zijn te verdelen in eigen kosten en betaalde overdrachten. De eigen kosten bestaan uit de berekende kapitaalslasten (rente en afschrijvingen van milieu-investeringen), de operationele kosten en overige kosten. De overdrachten bestaan vooral uit heffingen en uitbestede diensten.