Maritieme vaarweg

Een vaarweg die is ingericht voor het verkeer met zeeschepen, maar die niet tot de open zee kan worden gerekend.
Deze vaarwegen worden ook door binnenvaartschepen gebruikt.