Maandloon

Het maandelijks betaalde brutoloon vóór aftrek van werknemerspremies voor pensioen en vut.