Meldingsfrequentie ziekteverzuim

De verhouding tussen het aantal verzuimgevallen en het aantal personeelsleden.
De meldingsfrequentie wordt omgerekend naar jaarbasis. Kwartaalcijfers worden dus gecorrigeerd voor de lengte van de periode.