Museumregister

Register van musea die voldoen aan een aantal basiseisen van kwaliteit, met als doel het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea, en daarmee het verantwoord beheer van het cultureel erfgoed.
Het register is opgezet door de Nederlandse Museumvereniging en de Stichting Landelijk contact van Museumconsulenten, en ondergebracht in de Stichting Het Nederlands Museumregister. Musea die op of boven de minimumstandaard functioneren, vervullen hun museale taak naar behoren en worden opgenomen in het Museumregister. Zij ontvangen het Certificaat Geregistreerd Museum. Musea die niet voldoen aan de standaard, maar wel de intentie uitspreken en aannemelijk kunnen maken deze binnen drie jaar door te voeren, worden voorlopig geregistreerd.