Motorvoertuigenpark

Het totaal van alle (gemotoriseerde) voertuigen met een Nederlands kenteken.
Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsmotorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers, motorfietsen en bromfietsen.