Meer of plas (vaarwegen)

Natuurlijk meer of waterplas met zo nodig op diepte gebrachte of betonde vaargeulen.
Op meren en plassen zijn de vaarwegen bepaald door de daarop uitmondende andere vaarwegen zo logisch mogelijk met elkaar te verbinden. Daarbij is rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van op diepte gebrachte of betonde vaargeulen. Voor het IJsselmeer resulteert dit in een complex netwerk van vaarwegen.