Moeilijk lerende kinderen

Basis- en voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen.
Vanaf het schooljaar 1991/'92 is het basisonderwijs aan moeilijk lerende kinderen overgegaan naar het speciaal basisonderwijs.