Minimumjeugdloon

Het wettelijk minimum per 1 januari voor het loon van een voltijdwerknemer met een leeftijd jonger dan 23 jaar.