Meervoudige kamer

Rechterlijk college bestaande uit drie rechters, dat zware of ingewikkelde strafzaken behandelt.