Migratiemotief

Reden waarom een persoon naar een ander land verhuist.
Bijvoorbeeld arbeid of gezinshereniging.