Misdrijf tegen de openbare orde

Misdrijf, omschreven in artikel 131 t/m 136 en 138 t/m 151a Wetboek van Strafrecht.
Onder andere opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, het afgeven van een vals alarm of een valse bommelding en godslastering horen tot deze categorie.