Milieumaatregel

Maatregel met het primaire motief om de belasting van het milieu te verminderen.