Meerderjarige verdachte

Verdachte natuurlijke persoon die ten tijde van het plegen van het delict 18 jaar of ouder was.