Mishandeling

Geweldsmisdrijf, omschreven in artikel 300 t/m 304b en 306 Wetboek van Strafrecht.
Zowel gevallen van eenvoudige als zware mishandeling vallen in deze categorie.