Meervoudige economische kamer

Rechterlijk college bestaande uit drie rechters, dat ingewikkelde of belangrijke economische strafzaken behandelt.