Meerpleger

Minderjarige verdachte van misdrijven tegen wie, in zijn of haar totale criminele carrière, 2 tot en met 5 processen-verbaal van aanhouding zijn opgemaakt, of meerderjarige verdachte van misdrijven tegen wie 2 tot en met 10 processen-verbaal van aanhouding zijn opgemaakt.