Werkloosheid

© ANP

Het CBS houdt bij hoe het staat met de werkloosheid in Nederland. In het maandbericht staan de meest recente cijfers. Dit bericht wordt uitgebracht in samenwerking met UWV, dat cijfers levert over het aantal WW-uitkeringen. Er zijn ook gegevens in opgenomen over het aantal werkenden en over de zogeheten niet-beroepsbevolking. Dat zijn mensen die niet recent hebben gezocht naar werk en/of daarvoor niet beschikbaar zijn.

Meer cijfers over de arbeidsmarkt zijn te vinden op het Dashboard arbeidsmarkt.

Overzichtspagina reeks: Werkloosheid