Werkloosheid neemt verder af in januari

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
De werkloosheid is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand afgenomen, meldt het CBS. Hiermee kwam het aantal werklozen in januari uit op 480 duizend. Dit is 5,3 procent van de beroepsbevolking. UWV telde eind januari 419 duizend WW-uitkeringen.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/2264111c38f049729c2066f58957c1b0] 

In alle leeftijdsgroepen is de werkloosheid in de afgelopen drie maanden verder afgenomen. Daarbij is de jeugdwerkloosheid voor het eerst sinds augustus 2011 beneden de 10 procent uitgekomen. Ook het percentage werklozen onder 25- tot 45-jarigen en 45-plussers is verder gedaald, tot respectievelijk 4,1 en 4,8 procent in januari.

De daling van de werkloosheid gaat samen met een toename van het aantal mensen met betaald werk. Dat is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 16 duizend per maand toegenomen.

UWV: meer WW-uitkeringen vanuit seizoengevoelige sectoren

Bij UWV komt het aantal lopende WW-uitkeringen in januari 2017 uit op 419 duizend, 1,6 procent meer dan in december vorig jaar. De stijging in januari is lager dan in voorgaande jaren. In seizoengevoelige sectoren zoals de bouwnijverheid, de landbouw en bij uitzendbedrijven nam het aantal uitkeringen relatief het sterkst toe. De toename zit vooral bij mannen en jongeren tot 35 jaar, omdat zij een groot deel uitmaken van de sectoren bouwnijverheid en uitzendbedrijven.

UWV: meer nieuwe WW-uitkeringen aan bankpersoneel

UWV verstrekte in de eerste maand van dit jaar 45 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 20 procent minder dan in januari vorig jaar. Het aantal nieuwe uitkeringen in januari is in acht jaar tijd niet zo laag geweest. Vanuit bijna alle sectoren was vergeleken met een jaar geleden sprake van een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Alleen vanuit de bankensector nam het aantal nieuwe uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden sterk toe (30,8 procent).

Jeugdwerkloosheid onder de 10 procent

De jeugdwerkloosheid piekte in september 2013. Toen was bijna 14 procent van de jongeren in de beroepsbevolking werkloos. Daarna daalde de werkloosheid onder jongeren en kwam in januari uit op 9,8 procent. Nederland heeft na Duitsland de laagste jeugdwerkloosheid in Europa (EU-28).

In 2016 bestond drie kwart van de werkloze jongeren uit onderwijsvolgenden. Van alle onderwijsvolgende jongeren in de beroepsbevolking was 11,6 procent werkloos; bij niet-schoolgaande jongeren was het werkloosheidpercentage 8,9.

Het aantal jongeren met betaald werk is de afgelopen 12 maanden met 42 duizend toegenomen. Bijna twee derde hiervan betreft banen van meer dan 12 uur per week. In januari kwam het aantal jongeren met betaald werk uit op ongeveer 1,3 miljoen.

Meer mensen met werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in januari 66,3 procent betaald werk. Dat zijn 8,5 miljoen mensen, 4,6 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 16 duizend per maand gegroeid.

Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 480 duizend werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Meer baanvinders dan -verliezers

De verdere daling van de werkloosheid komt vooral doordat er meer werklozen werk vonden, dan werkenden hun baan kwijtraakten. Verder meldden zich meer mensen op de arbeidsmarkt, dan er mensen stopten met werken en de arbeidsmarkt verlieten. Daardoor nam de beroepsbevolking (werkenden plus werklozen) over de afgelopen drie maanden ook verder toe.

Stromen tussen arbeidsposities