Werkloosheid daalt verder

20-4-2017 06:30
De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in maart uit op 463 duizend, meldt het CBS. Dit is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand toegenomen. UWV telde eind maart 415 duizend WW-uitkeringen.

y
326
334
342
361
367
374
391
398
408
412
423
434
444
443
440
432
434
434
438
437
433
429
431
433
430
425
413
411
414
409
425
427
442
458
474
473
486
482
487
502
501
502
518
517
530
539
554
572
589
601
619
625
632
648
666
670
675
680
677
687
691
699
692
684
672
656
648
637
630
632
635
643
645
633
626
625
617
611
603
604
609
616
596
588
574
581
574
572
560
550
541
521
510
502
499
482
480
473
463

UWV: meer jongeren met een WW-uitkering, daling onder 55-plussers

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV komt in maart 2017 uit op 415 duizend, een daling met duizend (-0,3 procent) ten opzichte van februari. Het aantal uitkeringen aan jongeren nam toe met 1 procent. Ook onder 25-35-jarigen steeg het aantal uitkeringen licht (0,7 procent). Bij de oudere leeftijdsgroepen was in maart sprake van een daling, waarbij de afname onder 55-plussers (-0,8 procent) in het oog springt. Naar sector bekeken was de afname het grootst in de landbouw (-5,1 procent) en bij de bouwbedrijven (-3,8 procent). In het grootwinkelbedrijf (4,1 procent) en bij de banken (2,5 procent) nam het aantal uitkeringen toe.

UWV: minder nieuwe WW-uitkeringen vanuit de zorg en de bouw

UWV verstrekte in het eerste kwartaal van dit jaar 124 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 18,4 procent minder dan in dezelfde periode in 2016. Alle beroepsgroepen noteerden in de eerste drie maanden van dit jaar een daling. Bij de verzorgende beroepen was de afname met 37,7 procent bovengemiddeld. Vooral thuiszorgmedewerkers vroegen minder vaak een WW-uitkering aan (-43,7 procent). Ook voor de bouwberoepen geldt een bovengemiddelde daling (-36,5 procent). Hierbij gaat het vooral om timmerlieden (-46,7 procent).

Aantal werkende vrouwen stijgt sneller

Het aantal werkende vrouwen neemt sneller toe dan het aantal werkende mannen. In de afgelopen drie maanden bedroeg de stijging bij vrouwen gemiddeld 11 duizend per maand. Het aantal werkzame mannen steeg met gemiddeld 4 duizend per maand.

Sinds het voorjaar van 2014 neemt de arbeidsparticipatie toe. Het percentage werkende vrouwen steeg van 59,2 naar 61,6 procent in maart. De arbeidsparticipatie van vrouwen is hiermee weer bijna terug op het hoge niveau van begin 2009. Toen werkte 62,0 procent van de vrouwen. Het percentage werkende mannen nam van 69,7 toe tot ruim 71 procent. Hun arbeidsparticipatie ligt nog wel behoorlijk onder het hoge niveau van begin 2009 (74,7 procent).

Het aantal werkende vrouwen groeide voornamelijk onder 45-plussers. Deels komt dit doordat jongere generaties vrouwen vaker werkzaam zijn dan oudere. Na verloop van tijd schuiven deze jongere generaties door naar de groep 45-plussers.

y
74,7
74,6
74,4
74,2
74
73,8
73,6
73,5
73,3
73,2
73
72,9
72,7
72,4
72,2
72,3
72,3
72,3
72,4
72,3
72,2
72,3
72,2
72,2
71,9
71,7
71,6
71,4
71,3
71,6
71,5
71,6
72
72
72
72,1
72
71,9
71,7
71,6
71,7
71,6
71,4
71,5
71,4
71,3
71,1
71
70,7
70,5
70,5
70,4
70,1
70,1
70
70
70,1
70,3
70,1
69,9
70
69,8
69,7
69,8
70,1
70
70,1
70,2
70,2
70,5
70,4
70,4
70,4
70,4
70,3
70,3
70,3
70,3
70,4
70,5
70,4
70,5
70,5
70,5
70,6
70,5
70,5
70,7
70,5
70,6
70,7
70,8
70,9
71,1
71,1
71,1
71,3
71
71,2

Meer mensen met werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in maart 66,4 procent betaald werk. Dat zijn 8,5 miljoen mensen. Bijna 4,6 miljoen mannen en 4 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 14 duizend per maand gegroeid.

Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 463 duizend werkloos en bijna 3,9 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

y
8755
8773
8774
8764
8758
8746
8741
8732
8732
8719
8710
8719
8717
8703
8684
8702
8716
8704
8721
8715
8712
8718
8728
8730
8704
8702
8667
8663
8655
8677
8674
8693
8740
8768
8794
8810
8809
8804
8802
8819
8829
8829
8834
8864
8881
8888
8886
8897
8893
8894
8912
8906
8903
8911
8912
8919
8934
8951
8937
8901
8896
8894
8853
8855
8864
8846
8854
8858
8857
8893
8901
8901
8924
8911
8902
8909
8912
8910
8902
8910
8908
8916
8895
8898
8892
8905
8912
8946
8935
8941
8955
8953
8958
8965
8965
8969
8991
8977
8993

Meer werklozen vinden werk

De werkloosheid daalt vooral doordat er meer werklozen een baan vinden dan dat er werkenden werkloos worden. In de afgelopen drie maanden kwamen er 120 duizend werkenden bij die eerder nog werkloos waren. Tegelijkertijd zijn er 82 duizend mensen werkloos geworden die drie maanden ervoor nog een baan hadden. De daling van de werkloosheid wordt gedempt doordat er meer mensen op zoek gaan naar werk en dat niet vinden (171 duizend), dan er werklozen stoppen met zoeken naar werk (152 duizend).

Stromen tussen arbeidsposities