Werkloosheid verder gedaald

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Pakketbezorger aan het werk
© CBS
In maart 2021 waren 326 duizend mensen werkloos. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 14 duizend per maand. In dezelfde periode kwamen er gemiddeld per maand 8 duizend mensen met betaald werk bij. In maart bestond de werkzame beroepsbevolking uit 9,0 miljoen mensen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind maart 282 duizend lopende WW-uitkeringen.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/b1d41eb6a2ca457eaa5908f831820d29]
In maart hadden 4,1 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen.

Werkloosheidspercentage in maart gedaald

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. Met 326 duizend werklozen was in maart 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Tussen maart en augustus 2020 steeg de werkloosheid van 2,9 procent naar 4,6 procent. Daarna is dit percentage vrijwel voortdurend gedaald.

Werkloosheid en WW-uitkeringen
   Werkloosheidsindicator (ILO)
(15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd) (x 1 000)
WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) (x 1 000)
2012januari486292
2012februari482299
2012maart487296
2012april502292
2012mei501291
2012juni502291
2012juli518298
2012augustus517304
2012september530304
2012oktober539310
2012november554322
2012december572340
2013januari589369
2013februari601377
2013maart619380
2013april625380
2013mei632378
2013juni648382
2013juli666395
2013augustus670399
2013september675400
2013oktober680408
2013november677419
2013december687438
2014januari691460
2014februari699460
2014maart692454
2014april684443
2014mei672436
2014juni656431
2014juli648437
2014augustus637430
2014september630420
2014oktober632419
2014november635425
2014december643441
2015januari645458
2015februari633455
2015maart626443
2015april625427
2015mei617416
2015juni611410
2015juli603420
2015augustus604420
2015september609417
2015oktober616421
2015november596427
2015december588446
2016januari574465
2016februari581469
2016maart574470
2016april572461
2016mei560448
2016juni550438
2016juli541432
2016augustus521427
2016september510424
2016oktober502420
2016november499410
2016december482412
2017januari480419
2017februari473416
2017maart463415
2017april456401
2017mei456386
2017juni446372
2017juli436364
2017augustus426362
2017september422351
2017oktober404343
2017november397337
2017december395330
2018januari380335
2018februari367330
2018maart357327
2018april355314
2018mei352301
2018juni354288
2018juli348279
2018augustus353278
2018september343274
2018oktober337269
2018november326267
2018december329263
2019januari329279
2019februari312274
2019maart307268
2019april300257
2019mei302251
2019juni313243
2019juli313234
2019augustus321237
2019september323233
2019oktober323233
2019november324228
2019december302223
2020januari284241
2020februari274240
2020maart273250
2020april314292
2020mei330301
2020juni404301
2020juli419301
2020augustus426292
2020september413278
2020oktober406278
2020november378276
2020december368286
2021januari337289
2021februari340286
2021maart326282

UWV: Daling van lopende WW-uitkeringen in maart

Eind maart 2021 verstrekte UWV 282 duizend lopende WW-uitkeringen. Het aantal lopende uitkeringen is afgenomen met 3,9 duizend (-1,4 procent) ten opzichte van februari. In vergelijking met een jaar geleden ligt het aantal lopende uitkeringen 12,7 procent hoger. Eind maart 2020, kort na het begin van de coronacrisis, waren er 250 duizend WW-uitkeringen.

UWV: Minder uitkeringen aan jongeren

De daling van het aantal lopende WW-uitkeringen in maart ten opzichte van februari was het grootst bij jongeren onder de 27 jaar (-6,7 procent). Bij de leeftijdsgroep 27 tot 50 jaar nam het aantal uitkeringen licht af (-1,8 procent) en bij de leeftijdsgroep 50 jaar en ouder bleef het aantal uitkeringen vrijwel stabiel (+0,5 procent).

In de meeste sectoren daalde in maart het aantal lopende WW-uitkeringen in vergelijking met februari. De daling was het grootst in de landbouw (-6,3 procent). In het voorjaar neemt de werkgelegenheid in deze seizoengevoelige sector toe. Ook het aantal uitkeringen vanuit de sector horeca en catering nam bovengemiddeld af (-4,6 procent), maar is nog wel bijna twee keer zo hoog als een jaar geleden. Het aantal WW-uitkeringen steeg in de schoonmaaksector (+3,5 procent), de detailhandel (+2,4 procent) en de voeding- en genotmiddelenindustrie (+1,6 procent).

Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen

De daling van het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.


In maart waren 326 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in december, waren er 368 duizend werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen dus met 42 duizend af (gemiddeld 14 duizend per maand). Dit kwam enerzijds doordat meer werklozen een baan vonden (van werkloos naar werkzaam) dan er werkenden een baan verloren en werkloos werden (van werkzaam naar werkloos). Per saldo daalde het aantal werklozen hierdoor met 28 duizend in de afgelopen drie maanden.

Anderzijds daalde het aantal werklozen ook doordat minder mensen op zoek gingen naar werk zonder direct resultaat (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) dan er stopten met zoeken en/of niet beschikbaar waren (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). De werkloosheid daalde hierdoor per saldo met 14 duizend personen.

Ontwikkeling sinds 2014

Zoals in het bovenstaande schema te zien is, kan de werkloosheid toenemen vanaf twee kanten. Er kan een toestroom zijn vanuit de werkenden en vanuit de niet-beroepsbevolking. Van mei 2014 tot en met maart 2020 was de netto-instroom naar werkloosheid vanuit werk steeds negatief. Dat wil zeggen dat er meer werklozen werk vonden dan er werkenden werkloos werden. In april 2020 veranderde dat en kwamen er per saldo vanuit de werkenden werklozen bij. Vanaf september was het saldo weer negatief en stroomden er meer werklozen naar werk dan andersom.

Er is ook een uitwisseling tussen werklozen en de niet-beroepsbevolking. Als de netto-instroom naar werkloosheid aan die kant negatief is, wil dat zeggen dat meer werklozen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt dan er nieuwe werkzoekenden bij komen. Al voor de vijfde maand op rij was in maart de netto-instroom naar werkloosheid negatief. In 2014, het jaar waarin de werkloosheid tijdens de vorige crisis een hoogtepunt bereikte, was het de laatste keer dat dit saldo zo lang achter elkaar negatief was. Sindsdien was de netto-instroom naar werkloosheid vanuit de niet-beroepsbevolking doorgaans positief.

Ontwikkeling werkloosheid t.o.v. 3 maanden eerder en saldo stromen in/uit werkloosheid, seizoengecorrigeerd
   Ontwikkeling werkloosheid (x 1 000)Netto-instroom werkloos vanuit werkzaam (x 1 000)Netto-instroom werkloos vanuit niet-beroepsbevolking (x 1 000)
2014januari1117-6
2014februari2223-2
2014maart520-15
2014april-78-15
2014mei-27-5-22
2014juni-36-16-20
2014juli-36-23-14
2014augustus-35-28-7
2014september-26-270
2014oktober-16-3216
2014november-2-2726
2014december13-2236
2015januari13-2336
2015februari-2-2624
2015maart-17-3316
2015april-20-3110
2015mei-16-3317
2015juni-15-3521
2015juli-22-4119
2015augustus-13-3624
2015september-2-2827
2015oktober13-1933
2015november-8-2719
2015december-21-266
2016januari-42-33-9
2016februari-15-215
2016maart-14-2410
2016april-2-2522
2016mei-21-3817
2016juni-24-4217
2016juli-31-4311
2016augustus-39-455
2016september-40-401
2016oktober-39-423
2016november-22-3614
2016december-28-4013
2017januari-22-3714
2017februari-26-3812
2017maart-19-3819
2017april-24-4319
2017mei-17-4023
2017juni-17-3719
2017juli-20-3616
2017augustus-30-399
2017september-24-3712
2017oktober-32-419
2017november-29-4112
2017december-27-4317
2018januari-24-3915
2018februari-30-4415
2018maart-38-5013
2018april-25-4319
2018mei-15-4024
2018juni-3-3633
2018juli-7-3326
2018augustus1-3133
2018september-11-3624
2018oktober-11-3423
2018november-27-3913
2018december-14-3622
2019januari-8-3325
2019februari-14-3118
2019maart-22-3311
2019april-29-312
2019mei-10-2515
2019juni6-1925
2019juli13-1830
2019augustus19-1333
2019september10-2131
2019oktober10-1829
2019november3-2023
2019december-21-309
2020januari-39-38-2
2020februari-50-46-4
2020maart-29-334
2020april3031-1
2020mei5664-8
2020juni1311239
2020juli1053967
2020augustus96788
2020september9-3644
2020oktober-13-3017
2020november-48-34-14
2020december-45-28-17
2021januari-69-39-30
2021februari-38-28-9
2021maart-42-28-13

Groei aantal werkenden vlakt af

De werkzame beroepsbevolking groeide in de afgelopen drie maanden met 24 duizend. Dat is de kleinste toename in het afgelopen half jaar. Het aantal werkenden groeide doordat meer werklozen aan het werk gingen dan er werkenden werkloos werden (+28 duizend). Daartegenover daalde het aantal mensen die zich aanboden op de arbeidsmarkt en direct een baan vonden (van niet-beroepsbevolking naar werkzaam) (171 duizend). Dat waren er in maart minder dan het aantal mensen (177 duizend) die stopten met werken en de arbeidsmarkt verlieten (van werkzaam naar niet-beroepsbevolking). Hierdoor daalde de werkzame beroepsbevolking met 6 duizend mensen.

Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet één-op-één vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.