Werkloosheid in december licht toegenomen

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Een man aan het werk bij een bedieningspaneel in een fabriekshal
© CBS
Het aantal werklozen kwam in december 2021 uit op 369 duizend. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage valt iets hoger uit dan in november 2021, toen dit 3,7 was. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen wel nog met gemiddeld 10 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 25 duizend per maand toe naar 9,4 miljoen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind december 192 duizend lopende WW-uitkeringen.

Dit zijn de eerste uitkomsten over de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode, waardoor het niveau van de werkloosheid en de arbeidsdeelname hoger liggen dan volgens de oude methode. Om vergelijkingen in de tijd mogelijk te maken, zijn de cijfers uit voorgaande jaren herberekend.

In december hadden 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,4 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 3 duizend per maand gedaald.

Werkloosheidspercentage in december iets toegenomen

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. Tussen februari en augustus 2020 nam het werkloosheidspercentage toe van 4,0 naar 5,5. Vervolgens is het werkloosheidspercentage vrijwel voortdurend afgenomen tot 3,8 procent van de beroepsbevolking (369 duizend werklozen) in december van vorig jaar. Hiermee was het werkloosheidspercentage iets hoger dan in november, toen dit 3,7 was.

Meer werklozen in beeld met nieuwe meetmethode

Als gevolg van een nieuwe EU-verordening heeft het CBS de manier aangepast waarop het de beroepsbevolking meet. Meer daarover is te lezen in het nieuwsbericht Meer werklozen, maar ook meer werkenden met nieuwe meetmethode. Vanaf vandaag publiceert het CBS cijfers over de beroepsbevolking op basis van de nieuwe meetmethode. Met deze methode worden niet alleen meer werklozen, maar ook meer werkenden in beeld gebracht. Ook is het verschil tussen het aantal werklozen en het aantal WW-uitkeringen toegenomen. In de nieuwe systematiek is het werkloosheidspercentage in december 3,8. Volgens de oude methode zou dat 2,8 zijn geweest. Zowel volgens de oude als nieuwe methode daalde de werkloosheid gedurende 2021 sterk. Meer daarover is te lezen in het nieuwsbericht Werkloosheid hoger volgens nieuwe methode, maar nog steeds historisch laag.

Werkloosheid en WW-uitkeringen
   Werkloosheidsindicator (ILO)
(15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd) (x 1 000)
WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) (x 1 000)
2012januari595292
2012februari586299
2012maart593296
2012april618292
2012mei609291
2012juni609291
2012juli623298
2012augustus620304
2012september634304
2012oktober644310
2012november655322
2012december676340
2013januari692369
2013februari707377
2013maart728380
2013april734380
2013mei747378
2013juni766382
2013juli782395
2013augustus783399
2013september783400
2013oktober782408
2013november772419
2013december779438
2014januari786460
2014februari800460
2014maart794454
2014april787443
2014mei775436
2014juni757431
2014juli746437
2014augustus738430
2014september733420
2014oktober738419
2014november742425
2014december753441
2015januari760458
2015februari747455
2015maart745443
2015april743427
2015mei732416
2015juni725410
2015juli708420
2015augustus708420
2015september712417
2015oktober722421
2015november703427
2015december695446
2016januari680465
2016februari688469
2016maart680470
2016april679461
2016mei668448
2016juni656438
2016juli648432
2016augustus628427
2016september617424
2016oktober609420
2016november607410
2016december590412
2017januari588419
2017februari582416
2017maart571415
2017april563401
2017mei564386
2017juni555372
2017juli544364
2017augustus534362
2017september529351
2017oktober511343
2017november504337
2017december503330
2018januari487335
2018februari474330
2018maart465327
2018april463314
2018mei460301
2018juni463288
2018juli458279
2018augustus463278
2018september451274
2018oktober444269
2018november433267
2018december437263
2019januari437279
2019februari419274
2019maart416268
2019april409257
2019mei411251
2019juni423243
2019juli424234
2019augustus432237
2019september432233
2019oktober432233
2019november434228
2019december409223
2020januari390241
2020februari383240
2020maart388250
2020april427292
2020mei439301
2020juni513301
2020juli532301
2020augustus533292
2020september519278
2020oktober509278
2020november485276
2020december476286
2021januari448289
2021februari450286
2021maart439282
2021april427266
2021mei419250
2021juni405238
2021juli393224
2021augustus406213
2021september399208
2021oktober382199
2021november359189
2021december369192

UWV: Aantal WW-uitkeringen nam in december toe

Tussen november en december 2021 nam het aantal WW-uitkeringen met 2,5 duizend toe. Daarmee kwam het aantal WW-uitkeringen eind december uit op bijna 192 duizend. In de wintermaanden neemt de WW vaak toe in seizoensgevoelige sectoren. Zo nam in december het aantal WW-uitkeringen in de bouw toe met 25 procent en in de landbouw met 15 procent. Ook was er een stijging zichtbaar in de horeca en catering (11 procent) en bij de uitzendbedrijven (9 procent). De aanscherping van de contactbeperkende maatregelen vanaf eind november 2021 speelt hierbij waarschijnlijk een rol.

UWV: Vooral onder jongeren tot 25 jaar nam de WW toe

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam vooral toe onder jongeren tot 25 jaar. Tussen eind november en eind december 2021 nam de WW in deze leeftijdsklasse toe met bijna 1,7 duizend uitkeringen. Dat komt neer op een stijging van bijna 25 procent. Jongeren werken relatief vaak met tijdelijke contracten en in sectoren zoals horeca en uitzendbranche.

Werkloosheid in de afgelopen drie maanden verder gedaald

De verdere daling van het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.

In december waren 369 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in september, waren er 399 duizend werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen dus met 30 duizend af (gemiddeld 10 duizend per maand). Zoals in het bovenstaande schema te zien is, kan de werkloosheid afnemen doordat werklozen werk vinden of zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Daartegenover staat de toestroom naar werkloosheid vanuit de werkenden en vanuit de niet-beroepsbevolking.

De toestroom vanuit de werkenden was in de afgelopen drie maanden kleiner dan het aantal werklozen dat een baan vond, waardoor de werkloosheid per saldo daalde met 61 duizend. Deze daling werd gedempt doordat het aantal mensen dat zonder direct resultaat op zoek ging naar werk (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) groter was dan het aantal mensen dat stopte met zoeken en/of niet beschikbaar was (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). Per saldo was er een toestroom van 31 duizend werklozen vanuit de niet-beroepsbevolking.

Ontwikkeling van de werkloosheid tijdens de coronacrisis

Met het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 liep de werkloosheid snel op. Tijdens de eerste fase van de coronacrisis, van april tot en met juli 2020, groeide de werkloosheid vooral door een sterke toename van het aantal werkenden die hun baan verloren en een daling van het aantal werklozen die werk vonden. In augustus en september 2020 nam de werkloosheid ook nog toe, vooral doordat mensen die eerder niet zochten naar werk of niet beschikbaar waren, actief werden op de arbeidsmarkt maar niet direct werk vonden. Vanaf oktober 2020 daalde de werkloosheid vrijwel voortdurend, vooral doordat het aantal baanvinders weer sterk toenam.

Ontwikkeling werkloosheid t.o.v. 3 maanden eerder en saldo stromen in/uit werkloosheid, seizoengecorrigeerd
   Ontwikkeling werkloosheid (x 1 000)Netto-instroom werkloos vanuit werkzaam (x 1 000)Netto-instroom werkloos vanuit niet-beroepsbevolking (x 1 000)
2018januari-24-6440
2018februari-30-6939
2018maart-38-7638
2018april-24-6844
2018mei-14-6349
2018juni-2-6059
2018juli-5-5752
2018augustus3-5559
2018september-12-6048
2018oktober-14-5945
2018november-30-6434
2018december-14-5945
2019januari-7-5750
2019februari-14-5541
2019maart-21-5636
2019april-28-5426
2019mei-8-4940
2019juni7-4349
2019juli15-4157
2019augustus21-3960
2019september9-4655
2019oktober8-4452
2019november2-4648
2019december-23-5532
2020januari-42-6321
2020februari-51-7018
2020maart-21-5433
2020april37632
2020mei563224
2020juni1258342
2020juli1051491
2020augustus94-18112
2020september6-6267
2020oktober-23-5937
2020november-48-5911
2020december-43-529
2021januari-61-600
2021februari-35-5218
2021maart-37-5214
2021april-21-4726
2021mei-31-5121
2021juni-34-5522
2021juli-34-6025
2021augustus-13-5239
2021september-6-4337
2021oktober-11-4434
2021november-47-6519
2021december-30-6131

Voor meer informatie over de totstandkoming van werkloosheidscijfers zie Werkloosheid en de coronacrisis: wat meet het CBS precies?

Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet een-op-een vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, konden respondenten vanaf medio december niet meer aan huis bezocht worden en daardoor minder vaak meedoen. Het effect daarvan is modelmatig geschat waardoor de nauwkeurigheid van de cijfers over december iets kleiner is dan normaal.