Werkloosheid gestegen

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS
De werkloosheid nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toe. Daarmee waren er in september 371 duizend werklozen van 15 tot 75 jaar. Dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Deze ontwikkeling past bij de verslechtering van het conjunctuurbeeld. In de afgelopen drie maanden kwamen er elke maand gemiddeld duizend mensen bij met betaald werk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind september 155 duizend lopende WW-uitkeringen.

In september 2023 hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden hebben gezocht naar en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking is in de afgelopen drie maanden gelijk gebleven.

Werkloosheid en WW-uitkeringen
   Werkloosheidsindicator (ILO) (15 tot 75 jaar, seizoengecorrigeerd) (x 1 000)WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) (x 1 000)
2017januari588419
2017februari582416
2017maart571415
2017april563401
2017mei564386
2017juni555372
2017juli544364
2017augustus534362
2017september529351
2017oktober511343
2017november504337
2017december503330
2018januari487335
2018februari474330
2018maart465327
2018april463314
2018mei460301
2018juni463288
2018juli458279
2018augustus463278
2018september451274
2018oktober444269
2018november433267
2018december437263
2019januari437279
2019februari419274
2019maart416268
2019april409257
2019mei411251
2019juni423243
2019juli424234
2019augustus432237
2019september432233
2019oktober432233
2019november434228
2019december409223
2020januari390241
2020februari383240
2020maart388250
2020april427292
2020mei439301
2020juni513301
2020juli532301
2020augustus533292
2020september519278
2020oktober509278
2020november485276
2020december476286
2021januari448289
2021februari450286
2021maart439282
2021april427266
2021mei419250
2021juni405238
2021juli393224
2021augustus406213
2021september399208
2021oktober382199
2021november359189
2021december369192
2022januari354193
2022februari336188
2022maart327184
2022april316175
2022mei323165
2022juni339161
2022juli353157
2022augustus378152
2022september382152
2022oktober365150
2022november364145
2022december352149
2023januari360154
2023februari356154
2023maart357158
2023april343156
2023mei353151
2023juni353153
2023juli362152
2023augustus364156
2023september371155

UWV: Aantal WW-uitkeringen neemt licht af

Eind september 2023 verstrekte UWV 155,1 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 1,3 duizend minder dan een maand eerder (-0,8 procent). In september 2023 kwamen er 17,8 duizend nieuwe WW-uitkeringen bij en werden er 19,0 duizend WW-uitkeringen beëindigd.

Vergeleken met een jaar eerder is er een lichte toename in het aantal WW-uitkeringen. Vergeleken met vorig jaar nam het aantal lopende WW-uitkeringen toe met 3,1 duizend (2,0 procent).

Werkloosheid gestegen, sterkst bij jongeren

In september 2023 is het werkloosheidspercentage toegenomen naar 3,7. In juni van dit jaar was dit nog 3,5. Vooral de jeugdwerkloosheid nam in deze periode toe, namelijk van 8,3 naar 8,8 procent. Daarmee zet de ontwikkeling door dat de werkloosheid vooral stijgt onder jongeren (15 tot 25 jaar) die nog relatief kort geleden aan het werk waren. Zie ook: Toename aantal jonge werklozen die recent nog werk hadden. Ruim 80 procent van de werkloze jongeren is scholier of student.

De werkloosheid lag bij oudere leeftijdsgroepen aanzienlijk lager, maar liep ook licht op sinds juni; bij 25- tot 45-jarigen van 2,8 naar 2,9 procent en bij 45- tot 75-jarigen van 2,1 naar 2,2 procent. De actuele ontwikkeling van de werkloosheid past bij het slechtere conjunctuurbeeld van de afgelopen maanden. Zie ook: Economisch beeld verslechtert verder in september.

Werkloosheid
   15 tot 75 jaar (% )15 tot 25 jaar (% )25 tot 45 jaar (% )45 tot 75 jaar (% )
2022sept3,88,43,12,7
2022okt3,77,82,92,6
2022nov3,67,82,92,6
2022dec3,57,52,82,5
2023jan3,67,83,02,4
2023feb3,57,83,02,2
2023mrt3,58,02,92,2
2023apr3,47,92,82,1
2023mei3,58,22,92,1
2023jun3,58,32,82,1
2023jul3,68,62,92,1
2023aug3,68,72,92,1
2023sept3,78,82,92,2

Baanverlies toegenomen

In september waren er 18 duizend werklozen meer dan drie maanden eerder (een toename van gemiddeld 6 duizend per maand). Deze stijging is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het schema hieronder laat die stromen zien. De figuur daaronder toont de ontwikkeling van die verschillende stromen in de afgelopen maanden.

Er zijn twee stromen waardoor de werkloosheid kan dalen. De eerste is de stroom van werklozen die een baan vinden en de tweede van werklozen die stoppen met zoeken en de arbeidsmarkt verlaten.

Er zijn ook twee tegengestelde stromen, die de werkloosheid kunnen vergroten. Het gaat om werkenden die hun baan verliezen en om mensen die zich eerder niet aanboden op de arbeidsmarkt en op zoek zijn gegaan naar werk. Als ze niet meteen werk vinden, worden ze deel van de werkloze beroepsbevolking. De stijging van de werkloosheid in de afgelopen drie maanden komt vooral door een toename van het aantal baanverliezers.

Het CBS publiceert maandelijks volgens over de beroepsbevolking volgens de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet een-op-een vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.